Egyéb tudnivalók

Igényléshez szükséges személyi okmányok

Étkezéshez:

 • • Személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél
 • • Lakcímkártya
 • • TAJ kártya
 • • Igazolás a havi jövedelemről, kiskorúak esetében a család havi jövedelmének igazolására:
  • - NYUFIG igazolás,
  • - utolsó havi nyugdíjszelvény,
  • - folyószámla kivonat
  • - Rendszeres szociális segély: határozat, szelvény
  • - Családi pótlék
  • - Házhoz szállítás esetén háziorvosa igazolására, arról, hogy egészségi állapota szükségessé teszi az étel házhozszállítását

Házi segítségnyújtáshoz – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz:

 • • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • • TAJ kártya
 • • Igazolás a havi jövedelemről
 • • Háziorvosi/szakorvosi igazolás

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához:

 • • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • • TAJ kártya
 • • Pszichiátriai-neurológiai szakorvosi vélemény

Nappali ellátáshoz:

 • • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • • TAJ kártya
 • • Igazolás a havi jövedelemről:
  • - NYUFIG igazolás,
  • - utolsó havi nyugdíjszelvény,
  • - folyószámla kivonat
  • - Rendszeres szociális segély: határozat, szelvényv

Térkép

Térkép nagyban