Szolgáltatásaink

Fogyatékossággal élők nappali ellátása | Szolgáltatásaink

Felnőtt korú, elsősorban értelmileg akadályozott és /vagy halmozottan sérült személyek számára biztosít nappali alapszolgáltatást az intézmény azért, hogy ne kényszerüljenek bentlakásos intézményi elhelyezésre, fenntarthassák családi kapcsolataikat, addigi életvitelüket.

A nappali ellátást igénybe veheti:

A szolgáltatást Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, fogyatékossággal élő személyek igényelhetik.

Mit kell tennie, ha a Gyöngyfa Napközi Otthonba szeretne beiratkozni?

A kérelem személyesen benyújtható: Gyöngyfa Napközi Otthon - 7400 Kaposvár, Rippl –Rónai u. 11.

A kérelemhez csatolni kell formanyomtatványon orvosi igazolást és jövedelemnyilatkozatot, valamint a fogyatékosság igazolását szolgáló okiratot, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát és a jövedeleméről az igazolást.

Nappali ellátásban biztosítjuk:

A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási ideje munkanaponként napi 10 órás időtartamú (7 órától 17 óráig), a helyi igényeknek megfelelően került meghatározásra.

Az intézményünk célja hogy a fogyatékos személyek minél függetlenebbé, önállóvá váljanak. Az önálló életvitelének elősegítése, a közösségi, társadalmi életben való aktív részvétel előmozdítása, alternatívák biztosítása a fogyatékos személyek részére, a szabadidő eltöltéséhez, sportoláshoz, kikapcsolódáshoz, valamint az aktivitás növelése és az integráció elősegítése.

Az intézmény szolgáltatásai nyomán biztosítottá válik a fogyatékossággal élő személyek egyéni igényeiknek megfelelő, készség és képességfejlesztése, társas kapcsolataik biztosítása, valamint a speciális szolgáltatásokhoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzájutása.

A fogyatékosok fiatalok számára biztosítottak az egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások.

Az intézmény szolgáltatásai közül a fizikai jellegű gondozási feladatok mellett kiemelten hangsúlyt kap a mentális fejlesztés, az önállósodási folyamatok támogatása, az életviteli problémák megoldása, a felnőtté válás folyamatának segítése.

Mindennek megvalósítása érdekében intézményünkben kidolgozásra került az ún. MOZAIK program amely komplex képesség-és személyiségfejlesztő program felnőtt korú értelmi sérültek számára. A konkrét fejlesztés nyolc fő területen valósul meg, különös tekintettel azokra a funkciókra, melyek a társadalmi beilleszkedésüket, önállósodásukat közvetlenül segíti:

  • mozgás,
  • beszéd, kommunikáció,
  • praktikus készségek,
  • önkiszolgálás, önellátás,
  • munkavégzés,
  • énkép, önismeret,
  • interperszonális kapcsolatok,
  • erkölcsi értékek alakítása

Térítési díj

Az étkezés térítésköteles, a nappali ellátás egyéb szolgáltatásaiért térítési díjat nem kell fizetni.

További információkért keresse fel személyesen a Gyöngyfa Napközi Otthont, Rippl R u. 11. szám alatt, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/424-292), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Térkép

Térkép nagyban