Szolgáltatásaink

Házi segítségnyújtás | Szolgáltatásaink

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartását az egyéni szükségleteinek megfelelően.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

  • - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
  • - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Az ellátás igénybevételének módja:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére egyszerűsített előgondozás után történik. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. További információkért keresse fel személyesen a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Térkép

Térkép nagyban