Szolgáltatásaink

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - segítségnyújtás gombnyomásra | Szolgáltatásaink

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Működése

Intézményünkben a QUARDS Rt. által kifejlesztett rádiófrekvencia alapon működő készülékek biztosítják a szolgáltatást. Fontos: nem feltétel telefonvonal megléte!

A gondozott lakásán a központ munkatársa két berendezést telepít:

  • - adóberendezést tápegységgel és antennával dobozba építve
  • - távkapcsolót, amely az ellátottnál lévő kis jelzőgomb, nyakba akasztható.

Az ellátottnak biztosítania kell még a lakásba való bejutás lehetőségét, lakáskulcsot, adott esetben kapukódot, vagy kapukulcsot ad.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével – értesíti a készenlétben lévő gondozót.

A szolgáltatást kérelmezheti:

A szolgáltatást Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyek igényelhetik, aki

  • egyedül élő 65 év feletti,
  • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg,
  • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Mit kell tennie, ha a házi segítségnyújtást igénybe szeretné venni?

Személyesen kérelmezhető a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkban. Amennyiben betegsége miatt nem tud megjelenni, hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

A kérelemhez csatolni kell formanyomtatványon orvosi igazolást, be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát és a jövedeleméről az igazolást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

  • - Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
  • - A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
  • - Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.

További információkért keresse fel személyesen a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Térkép

Térkép nagyban