Szolgáltatásaink

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - segítségnyújtás gombnyomásra | Szolgáltatásaink

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Működése

Intézményünkben a QUARDS Rt. által kifejlesztett rádiófrekvencia alapon működő készülékek biztosítják a szolgáltatást. Fontos: nem feltétel telefonvonal megléte!

A gondozott lakásán a központ munkatársa két berendezést telepít:

  • - adóberendezést tápegységgel és antennával dobozba építve
  • - távkapcsolót, amely az ellátottnál lévő kis jelzőgomb, nyakba akasztható.

Az ellátottnak biztosítania kell még a lakásba való bejutás lehetőségét, lakáskulcsot ad.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével – értesíti a készenlétben lévő gondozót.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

  • - Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
  • - A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
  • - Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybeveheti

  • - Az egyedül élő 65 év feletti személy.
  • - Az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy.
  • - A kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára, egyszerűsített előgondozás után történik. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Ha nincs szabad készülék, a várakozók között nyilvántartásba veszi az ellátást kérelmezőt, ha van szabad készülék haladéktalanul gondoskodik annak felszereléséről. A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. További információkért keresse fel személyesen a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Térkép

Térkép nagyban