Szolgáltatásaink

Nappali ellátás (idősek klubja) | Szolgáltatásaink

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

  • - tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai

  • - igény szerint meleg élelem biztosítása,
  • - tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
  • - szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya-és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása),
  • - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
  • - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
  • - hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • - szükség esetén más szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése pl: házi segítségnyújtás

A nappali ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásos kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. További információkért keresse fel személyesen a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

A nappali ellátás telephelyeiNyitva tartás:
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Szigetvári u. 5-7.H-P: 8.00-16.00, Sz-V: 8.00-14.00
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Petőfi u. 18.H-P: 8.00-16.00, Sz-V: 8.00-14.00
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Orci u. 1.H-P: 8.00-16.00
Idősek Klubja, 7479 Sántos, Fő u. 112.H-P: 8.00-16.00

Térkép

Térkép nagyban