Szolgáltatásaink

Étkeztetés | Szolgáltatásaink

Az étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, amelynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.

Ellátásra jogosultak:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • a) koruk,
  • b) egészségi állapotuk,
  • c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • d) szenvedélybetegségük, vagy
  • e) hajléktalanságuk miatt.

Az étkezés igénybe vehető az étel elvitelének lehetővé tételével, lakásra szállításával.

Az étkezés igénybevételéhez házhoz szállításnál 2 db három lábasos műanyag éthordót, saját elvitelnél 1 db három lábasos műanyag éthordót kell biztosítania.

Mit kell tennie, ha az étkezést igénybe szeretné venni?

  • a) az ellátást szóban, vagy írásban kérelmezni kell
  • b) igazolni kell a havi rendszeres jövedelmet, kiskorú igénybevevő esetében a családban az egy főre jutó jövedelmet

Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. További információkért keresse fel személyesen a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Étkeztetés szüneteltetése

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Térkép

Térkép nagyban