Ugrás a tartalomhoz

Idősek klubja

Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A nappali ellátást biztosító intézmény – a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően – napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

Az idősek klubjait igénybe veheti:

A szolgáltatást Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Mit kell tennie, ha az idősek klubjába, szeretne beiratkozni?

Kérelmét benyújthatja az alábbi intézményekben és nyitvatartási időben:

Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Szigetvári u. 5-7. H-P: 8.00-16.00
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Petőfi u. 18. H-P: 8.00-16.00
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Orci u. 1. H-P: 8.00-16.00
Idősek Klubja, 7400 Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. H-P: 8.00-16.00
Idősek Klubja, 7479 Sántos, Fő u. 112. H-P: 8.00-16.00

A kérelemhez csatolni kell formanyomtatványon orvosi igazolást, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát.

Az idősek klubjaiban biztosítjuk:

  • térítés ellenében meleg élelem biztosítása,
  • tisztálkodási, mosási, vasalási, varrási lehetőség,
  • szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya-és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, csoportos foglalkozás, alkalomszerűen kirándulás),
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • szükség esetén más szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése pl: házi segítségnyújtás

A nappali intézmény az igénybe vevők aktivitása megőrzése, helyreállítása érdekében különböző szocioterápiás és egyéb foglalkoztatást szervezünk. A foglalkoztatási formák változatosak, rendszeresek és előre tervezettek. A foglalkoztatásban való részvétel önkéntes, azon túl, hogy biztosítja az igénybe vevőnek a frissesség és az alkotás örömét, számos képesség megőrzését és helyreállítását is szolgálja.

Az klubtagoknak lehetősége van kulturális programokon való részvételre (kiállítások megtekintése, színház-, múzeumlátogatás), a jeles napok, ünnepek alkalmából rendezvények megtartására (farsang, bál, stb.), a családi és állami ünnepekről való megemlékezésre. Az intézmény az anyagi lehetőségek függvényében kirándulásokat is szervez.

Térítési díj

Az étkezés térítésköteles, a nappali ellátás egyéb szolgáltatásaiért nem kell térítési díjat fizetni.