Ugrás a tartalomhoz

Liget Időskorúak Otthona

Az idősek otthona teljes körű ellátást biztosít az ellátási területen élő azon igénybe vevők részére, akiknek a gondozási szükséglet vizsgálat alapján gondozásra van szüksége, és saját otthonában ezt az ellátást már számára nem tudják biztosítani. Az idősek otthona, a lakók számára biztonságos, otthonos lakókörnyezetben, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő holisztikus szemléletű ellátást biztosít, amely során cél a méltóságteljes időskor megőrzése, életminőség javítása, valamint a rehabilitációs szemléletű gondozás megvalósulása.

Idősek Otthonát igénybe veheti:

A Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek.

Mit kell tennie, ha az idősek otthonát igénybe szeretné venni?

Személyesen kérelmezhető a Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. szám alatti Liget Időskorúak Otthonában. Amennyiben betegsége miatt nem tud megjelenni, hívja az intézmény telefonszámát (82/510-042), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

A kérelemhez csatolni kell formanyomtatványon orvosi igazolást, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát és a jövedeleméről, vagyonáról az igazolást.

Az idősek otthona igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet orvosa és az intézmény munkatársa végez.

Idősek Otthonában biztosítjuk:

Az idősek otthona Kaposvár Cseri városrészében, kertvárosias övezetben fekszik. Az épületet gondozott park veszi körül, mely alkalmas sétára, pihenésre, levegőzésre és teret biztosít közösségi programoknak. Az épület földszintes és két épületegységből áll.

Az „A” épületegység 38 férőhelyén azon idősek élnek, akik fokozott ápolást, gondozást igényelnek. A „B” épület 23 férőhelyén azok kapnak elhelyezést, akik kisebb mértékben szorulnak gondoskodásra.

Az akadálymentesség általánosan biztosított az intézményben. A lakószobák 1-2-3-4 ágyasak, berendezésük, felszereltségük igazodik a lakók igényeihez. A lakók részére rendelkezésre állnak a közös helyiségek (teakonyha, társalgók, terápiás szoba, étkező, fürdő, mellékhelyiség stb.).

Az intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Napi három, illetve öt alkalommal, ebből legalább két alkalommal meleg ételt biztosít.

Az intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését, tanácsadást, szűrést, az orvos által felirt vizsgálat elvégzését, gyógykezelést. Az intézmény orvosa heti 6 órában, pszichiáter szakorvos heti 2 órában rendel az intézményben. Gyógytornász az Otthoni Ápolási Szolgálat keretén belül, szükség szerint szakorvosi javaslatra nyújt ellátást.

Az intézmény mentálhigiénés szakemberek segítségével gondoskodik az ellátást igénybevevő rendszeres egyéni gondozási terv alapján készült mentálhigiénés ellátásáról.

Az ellátást igénybevevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezik a mentálhigiénés szakemberek.

  • az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.),
  • a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
  • a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

Demens ellátás

A szolgáltatást igénybe vevők között egyre nagyobb számban vannak demencia kórképpel rendelkezők.

Szükségleteik jelentős mértékben eltérnek társaikétól, fokozott gondoskodást, felügyeletet igényelnek. Ellátásuk elsődlegesen az intenzív ellátást biztosító részlegen valósul meg. A biztonságos környezet kialakítása mellett fő feladat speciális foglalkoztatásuk, amely során a rövid és hosszú távú memória szinten tartására törekszik az intézmény. A demencia progresszív folyamat, amelyben a fő célkitűzés a hanyatlás lassítása, illetve az állapot szinten tartása lehet. Ennek megfelelően kerül összeállításra az egyes foglalkozások tematikája, amely az igénybe vevő meglévő készségeire, képességeire épít.

Térítési díj

Az intézményi elhelyezésért belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

A belépési hozzájárulás mértékét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) számú Önkormányzati rendelet szabályozza.

Egyéb tudnivalók

Igényléshez szükséges személyi okmányok bemutatása

  • Személyi igazolvány és lakcímkártya,
  • TAJ kártya,
  • formanyomtatványon orvosi igazolás,
  • igazolás jövedelemről, vagyonról,

További információkért keresse fel személyesen a Liget Időskorúk Otthonát Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. szám alatt, vagy hívja az intézmény telefonszámát (82/510-042), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.