Ugrás a tartalomhoz

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása a krónikus pszichiátriai betegek életét az otthonukban kíséri figyelemmel, az önálló életvitel kialakításához, megtartásához nyújt segítséget.

A mentális betegségben szenvedők a napi feladatok ellátására, (bevásárlás, ügyintézés, étkezés, családi konfliktusok kezelése) nem minden esetben képesek. Az ilyen élethelyzetben elszenvedett kudarcélmény gyakran vezet visszaeséshez, hónapokig tartó kórházi kezeléshez. A gondozónők látogatása, a rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy együtt oldjuk meg a krízishelyzeteket, az élet kisebb – nagyobb gondjait.

A pszichiátriai betegek közösségi ellátását igénybe veheti:

A szolgáltatást Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyek igényelhetik a pszichiáter szakorvos javaslata alapján.

Mit kell tennie, ha a közösségi ellátást igénybe szeretné venni?

Személyesen kérelmezhető a Béke u. 47. szám alatti központi irodánkban. Amennyiben betegsége miatt nem tud megjelenni, hívja az intézmény telefonszámát (82/412-594), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követő 14 napon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget.

A kérelemhez csatolni kell a szakorvosi igazolást vagy zárójelentést, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát.

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

  • a szociális – egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást,
  • a lakhatás körülményeinek javítását,
  • a szabadidő szervezett eltöltését,
  • a munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztését, önsegítő csoportok szerveződését.
  • Segítséget nyújtunk a pszichés betegség megismeréséhez, a visszaesést jelző tünetek megtanulásához, ezáltal lényegesen csökken a kórházi kezelések száma.

Intézményünkben lehetőséget biztosítunk számítógépes ismeretek megszerzésére, a csoportok működtetésével a társas kapcsolatok kialakításához.

A komplex segítségnyújtás eredménye, hogy ügyfeleink mentális állapota javul, kevesebb időt töltenek kórházban, megtanulják a problémáik leküzdésének módját. A támogató személyek segítségével csökken a családtagok terhelése, hamarabb érhető el az életminőség javulása, nő a munkaerő – piacra való visszatérés esélye.

A közösségi ellátáshoz kapcsolódó önkéntes csoportok az alábbi időpontokban tartják gyűléseiket:

Közösségi ellátás csoport foglakozásai: minden héten hétfő, szerda 14:00 óra

Egyéb tudnivalók

Igényléshez szükséges személyi okmányok bemutatása.

  • személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása,
  • TAJ kártya bemutatása,
  • Pszichiátriai-neurológiai szakorvosi vélemény,