Ugrás a tartalomhoz

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A közösségi szenvedélybeteg-ellátás során törekszünk arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szenvedélybetegek visszailleszkedjenek a közösségekbe, a társadalomnak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a szenvedélybetegek otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítjuk.

Segítséget nyújtunk a problémáik megoldásában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, az ellátott céljainak megfogalmazásában és megvalósításában.

A szenvedélybetegek közösségi ellátását igénybe veheti:

A szolgáltatást Kaposvár Megyei Jogú Város és Sántos Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező szenvedélybetegek, addiktív problémával élő személyek igényelhetik.

Mit kell tennie, ha a közösségi ellátást igénybe szeretné venni?

A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követő 14 napon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró beteget.

A kérelemhez csatolni pszichiáter vagy addiktológus szakorvos igazolását vagy zárójelentést, illetve be kell mutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát.

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése, életvitel váltásának ösztönzése, a szerhasználat, illetve- függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, a relapszus megelőzése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére.

Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.

Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok működtetése, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

A közösségi ellátáshoz kapcsolódó önkéntes csoportok az alábbi időpontokban tartják foglalkozásaikat:

Közösségi ellátás csoport foglakozásai: kéthetente csütörtök 14:00 óra.

Egyéb tudnivalók

Igényléshez szükséges személyi okmányok bemutatása.

  • személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása,
  • TAJ kártya bemutatása,
  • Pszichiátriai-neurológiai szakorvosi vélemény,